DERGİ

“Bu Bağımsız Yapıların Nasıl Ayakta Kalacağı Temel Sorun”

MEHMET KAÇMAZ

MEHMET KAÇMAZ / Nar Photos

Nar Photos nasıl doğdu?Hangi fikir öncülük etti?

Nar Photos, 2003 yılında ortaya çıkan bir kolektif. Nar Photos’un ortaya çıkışını hazırlayan dinamiklerden ilki Türkiye’de fotoğrafçılara ait, bağımsız bir profesyonel birlikteliğin eksikliği idi. Nar Photos’un kurucu ekibi çeşitli nedenlerle bir takım faaliyetler içindeydi zaten. 1999 Marmara Depremi sonrasında Dayanışma Gönüllüleri Derneği ile çocuklarla yürütülen atölye çalışmaları 2001 yılında Fotoğraf Vakfı’nın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Vakıf, o dönem birçok genç fotoğrafçıyı çevresinde toplamış, yürüttüğü atölye, proje bursları, eğitim çalışmaları, yayıncılık faaliyetleriyle bir çekim merkezi haline gelmişti. Bu dönemde kolektif fikrinin somut bir teşebbüs haline gelmesine yol açan çalışmalardan biri de Fotoğraf Vakfı’nın World Press Photo ile ortaklaşa düzenlediği ve iki yıl süren Basın Fotoğrafçılığı semineri oldu. Nar Photos da hiyerarşik bir yapılanma yok. Fotoğrafçılar, hem bireysel projelerini yürütüyorlar hem de kolektifin, “Merhabarev”, “Milyonluk Manzara” gibi fotografik çalışmalar da olduğu gibi, ortak üretim sürecinin içinde yer alıyorlar.

Şu anda kaç foto muhabiri ya da fotoğrafçı Nar ile çalışıyor?

Şu an kolektifi oluşturan fotoğrafçı sayısı 18. Kolektife başlangıçtaki sayımızın iki katından daha fazla insan katılmış demek oluyor bu. Bu kadro dışında kolektife dahil olmayan fakat fotoğraflarının dağıtımı konusunda işbirliği yaptığımız fotoğrafçılar da var.

PAZAR GİTTİKÇE DARALIYOR

Nar Photos’un pazarı neresi? Fotoğrafların sunulduğu ortak ajanslar var mı?

Bir “pazardan” bahsediyorsak eğer bu pazarın haber ve belgesel fotoğrafı açısından giderek daraldığını, hem iş üretimi hem de yayın biçimleri anlamında bir geçiş döneminde olduğumuzu söylemek mümkün. Nar Photos üretilen fotoğrafların dağıtımı için sekiz partner ajansla çalışıyor. ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Polonya, İsviçre gibi ülkelerde ürettiğimiz işlerin dağıtımını yapan ajanslar var. Bu ajansların fotoğraf sunduğu temel alan uluslararası dergi ve gazeteler, bunun yanında yayınevleri, NGO’lar gibi kuruluşlar da var. Yaptığımız güncel işler ve editoryal arşivimiz, Le Figaro, Le Monde, The Times, Independent, Franfurter Allgemeine Zeitung, Time, Stern, Der Spiegel vb. aklımıza gelebilecek çoğu dergi ve gazete tarafından kullanılıyor.

Aylin Kızıl - Nar Photos

Erhan Arık - Nar Photos

Serra Akcan - Nar Photos

“Kolektifler, bugüne dair daha doğru, tutarlı ve derinlikli görsel veriler üretiyorlar. Üretim biçimleri, işlerin yayınlanma yöntemleri, teknik olanaklar değiştikçe, kolektifler de farklı biçimlerde varlıklarını sürdüreceklerdir.”

FOTOGRAFİK HİKAYELER ÜRETİYORUZ

Nar Photos daha çok nasıl fotoğraflar üretiyor?

Aslında temel olarak üç başlıkta çalışmalar yapıyoruz. İlki ve asıl önemli bulduğumuz alan Foto-röportajlar. Türkiye ve yakın coğrafyamızda sosyal konular üzerine kimileri kısa, kimileri oldukça uzun süren fotografik hikayeler üretiyoruz. Kentsel dönüşüm, azınlıklar, toplumsal cinsiyet, emek, mülteci sorunu, gündelik hayat, çevre, enerji politikaları, tarım vb. başlıklar iş ürettiğimiz ana konulardan bazıları. Bir diğer yandan gündemi; sokakta olan biteni takip etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık dört-beş yıldır gündemimizde olan başka bir üretim biçimi multimedia. Fotoğraf, video, grafik ve text’in harmanlanması olarak kısaca özetleyebileceğimiz bu üretimler, videolar olarak dolaşıma giriyor. Ele alınan konular özelinde fotoğrafın sınırlayıcı dilinden bağımsızlaşmayı sağlıyor bu türden işler.

Kolektif ajansların Türkiye’deki durumunu nasıl buluyorsunuz? Durum dünyada ne kadar farklı?

Son yıllarda bu tür birlikteliklerin sayıca artıyor oluşu son derece olumlu. Fakat asıl mesele bu tür bağımsız yapıların nasıl ayakta kalacakları. Gazeteciliğin giderek daha fazla baskıya maruz kaldığı bizim gibi ülkelerde alternatif yapıların sürekliliklerini koruyabilmeleri pek de kolay değil. Kolektif yapılar, büyük fotoğraf ajanslarından farklı olarak ticari kuruluşlar değil. Ticari faaliyetlerini “varlığını sürdürmek” adına gerçekleştiren yapılar çoğunlukla. Bu anlamıyla ekonomik olarak pek de rasyonel yapılanmalar değiller. Özellikle batılı kolektiflerde fotoğrafçıların büyük çoğunluğu ürettikleri projeleri irili ufaklı fonlar/burslar alarak gerçekleştiriyorlar. Ulaşım giderleri, sergileme, kitap vb. maliyetler bu fonlar tarafından karşılanıyor. Bu sistem orada hayli yerleşmiş bir tarz.

Kolektif fotoğraf ajanslarının Türkiye’de ve dünyada geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Kolektifler hem dünyada hem de ülkemizde ana akım medyanın teksesliliği ile yan yana düşünüldüğünde hayli önemli bir işleve sahipler. Üretilen işler zamanın eleğinden geçtikçe daha da değerli hale geliyorlar. Varlıklarını sürdürebilmeleri giderek güçleşse de kolektifler, bugüne dair daha doğru, tutarlı ve derinlikli görsel veriler üretiyorlar. Üretim biçimleri, işlerin yayınlanma yöntemleri, teknik olanaklar değiştikçe kolektiflerde farklı biçimlerde varlıklarını sürdürecekler bir şekilde.

FOTOĞRAFÇILARI BİZ DAVET EDİYORUZ

Burada çalışmanın ya da bu mecraya fotoğraf vermenin kriteri nedir?

Nar Photos birlikte çalışmak istediği fotoğrafçıları davet usulü ile bünyesine katıyor. Davet ettiğimiz fotoğrafçıların bir kısmına düzenlediğimiz workshoplar yoluyla ulaşıyoruz. Kolektife eklemlenen fotoğrafçılarla belirli bir süre ortak çalışma süreci geçiriyoruz ve bu sürecin sonunda kalıcı olarak birlikte çalışma ya da çalışmama konusunda karşılıklı bir karar vermiş oluyoruz.

Nar Photos’un fotoğraflarına nasıl ulaşılabilir?

Nar Photos’un sitesi (http://www.narphotos.net) üretilen tüm işlerin yayınlandığı bir platform. Foto röportajlar, haber dosyaları, multimedialar yanında arşiv sistemi 2003’ten bu yana üretilmiş tüm görselleri barındırıyor. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızı aktif olarak yeni işlerin duyurulması amacıyla kullanıyoruz.

Saner Şen - Nar Photos

Kerem Uzel - Nar Photos

Hüsamettin Bahce - Nar Photos

Tolga Sezgin - Nar Photos

ONLINE BAŞVURU

Kategori

Fotoğraf Alt Yazısı

Çalıştığı Kurum

Fotoğrafınızı yükleyiniz

*jpeg

ÜYE GİRİŞİ

E-mail

Parola

Şifremi Unuttum

ÜYE OLMAK İÇİN BİLGİLERİ DOLDURUNUZ

Ad

Soyad

Çalıştığı Kurum

Telefon

E-mail

Parola